ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ

 

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ

นายอาลียะห์ เจะอาลี