บ้านใหม่

บ้านใหม่

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
แม้คณะทำงานส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการแบบไม่คาดคิดมาก่อน แต่เมื่อได้ลงมือทำก็พบว่าสามารถทำไปเรียนรู้ไปในสิ่งที่คิดว่ายากจนทำได้สำเร็จ และเกิดความมั่นใจกล้าลงมือทำเรื่องที่เดิมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ คือ การแก้ปัญหานาน้ำท่วม ที่เป็นปัญหาซ้ำซากของชุมชนมานานปีจนสำเร็จลงได้
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ