บ้านโคกพะยอม

บ้านโคกพะยอม

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
เบื้องต้นอย่าเพิ่งด่วนไปทำกิจกรรม “การพัฒนา” ก่อน แต่ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกับชุมชนให้ดีก่อนในสิ่งที่ต้องการทำแล้วจึงหาจุดรวมใจในการทำงานที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคนเพียงกลุ่มเล็กๆ หากควรให้กว้างขวางครอบคลุมคนในชุมชนให้มากที่สุด แล้วงานพัฒนาก็จะเกิดขึ้นและเดินไปได้อย่างยั่งยืน
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ