บ้านทอนอามาน

บ้านทอนอามาน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
คณะทำงานโครงการผ่านทั้งประสบการณ์ยากลำบากด้วยกัน จนได้ชื่นชมความสำเร็จด้วยกัน จนความรู้สึกของการทำเพื่อตัว เพื่อครอบครัวแต่ถ่ายเดียวค่อยๆ ขยายกลายเป็นความรู้สึกใหม่ในการได้ทำงานเพื่อคนอื่นๆ ในชุมชน
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ