ช้างให้ออก

ช้างให้ออก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
จากผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าโครงการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชนจะต้องทำกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ และใช้เวลาครึ่งวัน หรือวันเดียว มีระยะเวลาสั้นในแต่ละครั้ง โดยแรงจูงใจในเรื่องรายได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพและทำมาหากินพึ่งพาตนเองได้
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ