กุนุงจนอง

กุนุงจนอง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม ทุนที่มีอย่ในชุมชน และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ที่ชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ