test ldiblog

ความเอื้ออาทร คือ พื้นฐานของพลังชุมชน เราต้องค้นหาอัตลักษณ์จากรากฐานทาง วัฒนธรรม และขยายความคิดต่อสังคม

ดร.มรว.อคิน รพีพัฒน์ ,ตุลาคม 2542 สัมภาษณ์โดย 1. กฤษฎา บุญชัย โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ 2. พรพนา ก๊วยเจริญ โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ...
Read More
/

แม่ฤทธิ์ แห่งดงขุมคำ หญิงแกร่งของแผ่นดิน

แม่ฤทธิ์ บุญประกอบ ตำนานผู้นำป่าชุมชนในยุคต้นๆของอีสานและเป็นคนแรกที่คัดค้านการทำสวนป่ายูคาลิปตัส ของกรมป่าไม้และเป็นผู้นำสตรีและเป็นสมาชิกยุคแรกๆของ สสส. (สิทธิ) ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ...
Read More
/

ปัญหาทางวัฒนธรรมในการรักษากฎหมายและกติกาสังคม

คุณเปรมชัย ปฏิเสธไม่ได้ทำผิดกรณีฆ่าเสือดำ แม้จะถูกจับกุมในที่เกิดเหตุพร้อมหลักฐาน ไม่ว่าเรื่องคดีจะเป็นเช่นไร แต่สิ่งที่สังคมถามหา คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้กระทำการและองค์กร และการรักษากฎหมายของรัฐว่าจะมีความเป็นธรรมแค่ไหน ...
Read More

พื้นที่ใหม่ พลังใหม่ ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคที่1) ว่าด้วยการก่อกําเนิด “โรงงานสร้างป่า” กับรางวัลนวัตกรรมแห่งสยาม

ท่ามกลางอาคารสูง ตึกใหญ่ในบริเวณสะพานเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS และมหาวิทยาลัยชื่อ ดัง ณ. ที่ตรงนั้นคือบริเวณสยามพารากอน (Siam Paragon) ที่ซึ่งเป็นทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนําของประเทศไทย ศูนย์กลางของคลื่นแฟชั่นของวัยรุ่นในเจนใหม่ (New-Generation) พื้นที่เศรษฐกิจการค้าที่สําคัญในเชิงธุรกิจ พื้นที่ดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ...
Read More

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic) และไม่ไผ่บนเส้นทางแม่แจ่มโมเดล พลัส

การทำความเข้าใจแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือที่เรียกว่า Creative Economic อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกลุ่มผู้คนที่ปฏิสัมพันธ์และมีบทบาทหรือกลุ่มที่สนใจงานเชิงสร้างสรรค์ ...
Read More

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 3 โจทย์และวิธีวิทยาของการวิจัยโดยชุมชน

นักวิชาการหาโจทย์วิจัยจากการต่อยอดหรือหักล้างแนวคิด ทฤษฎีเดิม บ้างก็แสวงหาในสิ่งที่ในแวดวงวิชาการหรือในสังคมยังไม่มีคำตอบชัดเจน ...
Read More

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 2 Inside Out ญาณวิทยาเชิงลึกของชุมชน

ในโลกวิชาการสมัยใหม่ ญาณวิทยาไม่ได้มีแค่ประจักษ์นิยมเท่านั้น ยังมีญาณวิทยาอีกหลายแบบ แต่ที่น่าสนใจเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับประจักษ์นิยมซึ่งเป็นญาณวิทยาหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คือ “ปรากฏการณ์วิทยา” (Phenomenology) ...
Read More

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 1 ญาณวิทยา ปัญหาของการวิจัยท้องถิ่น

เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยท้องถิ่นที่กำลังเป็นจุดสนใจของนักพัฒนานั้น ตามความหมายที่ สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นให้ไว้สรุปได้ว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นหลักในการดำเนินการ ...
Read More

อาจารย์เสน่ห์ จามริก นักรัฐศาสตร์บูรณาการหนึ่งเดียว

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โชคดีในชีวิตของผมอย่างหนึ่งคือการได้รู้จักและได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก ...
Read More
/

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และมุมมอง

โดย ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ท่านอาจารย์เสน่ห์  จามริก  ท่านสอนคณะรัฐศาสตร์  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี  ๒๕๑๙ ท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นรองอธิการบดีในช่วงที่ท่าน อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
Read More
/
Loading...