เรื่องเล่า

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 1. “มิตรร่วมรบ”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196  โดย หมอทวี ตอนที่ 1.  “มิตรร่วมรบ“ 196 เป็นรหัสเรียกขานเขตงานภูเขียว ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เขตงานนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทางด้านทิศเหนือเฉียงไปทางตะวันตก มีล้ำน้ำพรมและเขื่อนจุฬาภรณ์อยู่เหนือขึ้นไปอีกหน่อย