#หมอทวี

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 10. “เกิบแตะ” (ตอนจบ)

  สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 10. “เกิบแตะ” (ตอนจบ) การดำรงชีวิตในป่าที่ต้องจรยุทธ์ไปเรื่อยๆ  บ้าน เสบียงอาหารและเครื่องอัตถบริขารของเราล้วนบรรทุกอยู่บนหลัง นอกจากนั้นยังมีอาวุธประจำกายและเครื่องมือทางทหารที่ประดับอยู่ตามร่างกายอีกจำนวนหนึ่งด้วย


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 9. “ก้อนข้อล่อแค่แร่”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 9. “ก้อนข้อล่อแค่แร่” เวลาผ่านไปสามปี นานวันเข้าสถานการณ์สู้รบในพื้นที่เขตงาน196 โดยรอบภูเขียวและป่าดงข้างเคียงมีความดุเดือดขึ้นทุกที 


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 8. “บักหำน้อย”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 8. “บักหำน้อย” หลังจากที่หน่วยจรยุทธ์สี่สหายได้บุกเบิกงานมวลชนพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงได้พักหนึ่ง มีมวลชนท้องถิ่นตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคและกองทัพเป็นจำนวนมาก 


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 7. “จงอางสะอื้น”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 7. “จงอางสะอื้น” เวลาที่องค์กรนำมีคำสั่งให้พวกเรากลับขึ้นไปร่วมประชุม หรือ มีพิธีการงานสำคัญบนฐานที่มั่นภูเขียว (196) สหายที่ทำงานในเขตจรยุทธ์ทุกเขตงานต้องวางแผนการเดินทางและใช้ระยะเวลา


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 6. “แกะรอยสหาย”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 6. “แกะรอยสหาย” ทหารป่าจำเป็น แบบพวกเราชาวสหายนักศึกษา ทั้งชายหญิง  มักมีปัญหาเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ เรื่องหลงทาง 


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 5. “วินัยเหล็ก”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 5.  “วินัยเหล็ก” การทำงานมวลชนของบรรดาเหล่าสหาย ทหารปลดแอกประชาชนไทย หรือ ทปท. แท้ที่จริงก็คือการออกไปพบปะประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนอันเกิดจากการปกครองของรัฐบาล โดยเฉพาะมวลชนชาวนา กรรมกร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตามแนวทาง “ชนบทล้อมเมือง แล้วยึดเมืองในที่สุด” ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลัก ก็เพื่อจะชี้แจงให้เข้าใจถึงต้นเหตุใหญ่ของความยากจน ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งบทพรรณนาที่เรามักใช้กันคือเรื่องที่ว่าด้วย “ใครสร้าง…


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 4. “ธงแดงเหนือภู”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 4. “ธงแดงเหนือภู” ปี2520 ราวเดือนหกเห็นจะได้ หน่วยจรยุทธ์สี่สหายของเราได้รับมอบหมายจากจัดตั้ง ให้ลงทำงานมวลชนในเขตอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 3 “ผู้เฒ่าเว้าม่วน”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 3. “ผู้เฒ่าเว้าม่วน” สหายวา  เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อลือชาว่าพูดจาสนุกสนานและมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงแบบหน้าดำคร่ำเครียดในหมู่สหาย หรือการพูดคุยให้การศึกษามวลชน ที่สำคัญ เขาไม่ได้เกิดมาเป็นนักต่อสู้แบบทำลายล้าง หากแต่เป็นผู้ให้ความคิดและแรงบันดาลใจกับผู้คน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม คำว่าผู้เฒ่าเว้าม่วน เป็นคำที่ผมพยายามจะหามาไว้ใช้สำหรับเป็นคำจำกัดความ เมื่อเราพูดถึงสหายวา หนึ่งเดียวคนนี้ ภายหลังแตกเสียงปืนบนภูเขียวได้ไม่กี่เดือน องค์กรนำของเขตงานได้เริ่มส่งหน่วยจรยุทธ์ลงไปทำงานโดยรอบตีนภูเขียว ในทุกทิศทาง ด้านหนึ่งเป็นการขยายฐานมวลชนและเขตพื้นที่เคลื่อนไหวของพรรคให้กว้างออกไป อีกด้านหนึ่งเป็นการดึงความสนใจของข้าศึกออกจากฐานที่มั่นและทำให้เกิดความสับสนพะว้าพะวง หน่วยของสหายชิด-ช่วง-ชอน-สิงห์…


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 2. “นักรบจอมปลวก”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 2. “นักรบจอมปลวก”  เมื่อตอนที่ผมขึ้นไปถึงภูเขียวครั้งแรก สิ่งที่ได้รับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับเขตงานใหม่นี้ก็คือ มันเป็นเขตงานบุกเบิกใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  


สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 1. “มิตรร่วมรบ”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196  โดย หมอทวี ตอนที่ 1.  “มิตรร่วมรบ“ 196 เป็นรหัสเรียกขานเขตงานภูเขียว ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เขตงานนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทางด้านทิศเหนือเฉียงไปทางตะวันตก มีล้ำน้ำพรมและเขื่อนจุฬาภรณ์อยู่เหนือขึ้นไปอีกหน่อย