ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 3 โจทย์และวิธีวิทยาของการวิจัยโดยชุมชน

นักวิชาการหาโจทย์วิจัยจากการต่อยอดหรือหักล้างแนวคิด ทฤษฎีเดิม บ้างก็แสวงหาในสิ่งที่ในแวดวงวิชาการหรือในสังคมยังไม่มีคำตอบชัดเจน


ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 2 Inside Out ญาณวิทยาเชิงลึกของชุมชน

ในโลกวิชาการสมัยใหม่ ญาณวิทยาไม่ได้มีแค่ประจักษ์นิยมเท่านั้น ยังมีญาณวิทยาอีกหลายแบบ แต่ที่น่าสนใจเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับประจักษ์นิยมซึ่งเป็นญาณวิทยาหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คือ “ปรากฏการณ์วิทยา” (Phenomenology)


ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 1 ญาณวิทยา ปัญหาของการวิจัยท้องถิ่น

  เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยท้องถิ่นที่กำลังเป็นจุดสนใจของนักพัฒนานั้น ตามความหมายที่ สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นให้ไว้สรุปได้ว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นหลักในการดำเนินการ