ภาคใต้

พัฒนาการเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนของคนเมืองลุง

กว่าสองทศวรรษ วาทะกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรกรรมทางเลือกจากไม่มีพื้นที่ยืนในกระบวนงานพัฒนาและดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เด็ก นกกระดาษ และความจริงที่ภาคใต้

…ระหว่างทางไปตู้เสบียง ผมต้องเดินโคลงตัวไปมาตามแรงโยกของแต่ละโบกี้ เมื่อถึงตู้เสบียงผมพบนกกระดาษที่ร้อยด้วยเส้นด้ายห้อยแกว่งอยู่ไปมา…