ใส่ Menu ที่ต้องการ

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

แนวทาง เครื่องมือประเมินความเสี่ยงภัยระดับชุมชน-ท้องถิ่น

การจัดทำข้อมูลพื้นที่ประสบภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่เกิดในกลุ่มเปราะบางผ่านการศึกษาสภาพพื้นที่  สถานการณ์ภัย การรับมือจัดการภัยของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกความร่วมมือที่เกื้อกูล  ทั้งในภาวะวิกฤติกระทั่งการฟื้นฟู โครงการถอดบทเรียนการประเมินสถานภาพความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560  

Read More

Random Articles

อาจารย์ไพบูลย์

อาจารย์ไพบูลย์           เมื่อวันจันทร์ที่  ๙ เมษายน เวลา ๑๓.๔๓ น. ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ท่านอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการป่วยเรื้อรังที่ท่านได้ต่อสู้และปรับตัวอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างทรหดอดทนร่วม ๑๐ ปีโดยเป็นไปตามธรรมชาติของสังขาร

Read More