สถานการณ์ปัจจุบัน

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

เวทีประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ และสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในระดับหมู่บ้าน และตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล 46 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

ในช่วงระหว่างวันที่ 22-25  มกราคม 2562 และ 3-8 กุมภาพันธ์ 2562  ทางโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)  จัดเวทีประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ และสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในระดับหมู่บ้าน และตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล  46 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การเข้าใจความเสี่ยงของพื้นที่ และระบบของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของพื้นที่

Read More

Random Articles

ชีวิตชุมชน คนเมืองสาเกตนคร

หนี้สิน ยากจน ต่างคนต่างอยู่ ใช้สารเคมี ดินเสีย น้ำเสีย แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคำจำกัดความของท้องถิ่นไทยในทุกวันนี้ ดังนั้นการหันกลับมามองปัญหาดังกล่าว และสร้างแรงกระตุ้นในการพลิกฟื้นด้านเสียให้เป็นด้านดี คือ ความพยายามที่เกิดขึ้น ณ เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More