บันทึก LDI

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 10. “เกิบแตะ” (ตอนจบ)

  สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 10. “เกิบแตะ” (ตอนจบ) การดำรงชีวิตในป่าที่ต้องจรยุทธ์ไปเรื่อยๆ  บ้าน เสบียงอาหารและเครื่องอัตถบริขารของเราล้วนบรรทุกอยู่บนหลัง นอกจากนั้นยังมีอาวุธประจำกายและเครื่องมือทางทหารที่ประดับอยู่ตามร่างกายอีกจำนวนหนึ่งด้วย

Read More

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196 โดย หมอทวี ตอนที่ 1. “มิตรร่วมรบ”

สนุกกับชีวิต มิตรสหาย196  โดย หมอทวี ตอนที่ 1.  “มิตรร่วมรบ“ 196 เป็นรหัสเรียกขานเขตงานภูเขียว ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เขตงานนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทางด้านทิศเหนือเฉียงไปทางตะวันตก มีล้ำน้ำพรมและเขื่อนจุฬาภรณ์อยู่เหนือขึ้นไปอีกหน่อย