บทความ

การสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง กรณีศึกษา ๕ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สหพันธรัฐเยอรมนี  และสหราชอาณาจักร พบว่า เรื่องที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ คือ การสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม โดยทุกประเทศต่างมีการปลูกฝังคุณธรรมความเป็นพลเมือง มีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีนโยบายในการสนับสนุนหรือเอื้อต่อความเป็นพลเมือง

Read More

(ตอนที่ 4) เทคโนโลยีอวกาศ

พลเดช ปิ่นประทีป วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2018 ออกจากโรงแรมตอนสายหน่อย น้องเอกพานั่งรถใต้ดินไปจนเกือบสุดสาย โผล่ขึ้นมาที่อนุสาวรีย์พิชิตอวกาศ เขาสร้างเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆแต่โดดเด่นมาก เป็นปฏิมากรรมแท่งโค้งยาวมากพุ่งเสียดไปในท้องฟ้าประดุจควันจากหางจรวด ส่วนปลายเป็นรูปจวดที่กำลังพุ่งทะยานออกไปจากโลก ที่อาคารด้านล่างของฐานอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อวกาศ


(ตอนที่ 3) ขึ้นเขา ล่องเรือ ชมเมือง

พลเดช ปิ่นประทีป วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 2018 วังเครมลินตั้งอยู่บนชัยภูมิที่เหมาะเจาะ เป็นเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว่า เรียกว่า Kremlin Hill วันนี้น้องเอกพาพวกเราขึ้นรถใต้ดินลงไปทางใต้จนเกือบสุดสาย ไปเที่ยว Sparrow Hill ซึ่งก็เป็น อีกเนินเขาหนึ่ง ที่อยู่คนละคุ้งแม่น้ำ ห่างลงมาทางใต้ของมอสโก เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโกที่ใหญ่โตมโหฬาร


(ตอนที่ 2) เลาะกำแพงวังเครมลิน

พลเดช ปิ่นประทีป วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 เพิ่งทราบกระทันหันจากน้องเอก นักศึกษาไทยผู้นำเที่ยวว่า วันที่ 9 พค.เป็นวันสำคัญของชาติ วัน ฉลองชัยชนะที่มีต่อเยอรมัน เขาจะมีพิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดง ประธานาธิบดีปูตินจะอยู่ในพิธีที่นั่นทั้งวัน และเขาปิดถนนโดยรอบไม่ให้ใครผ่านเข้าไปทั้งสัปดาห์เพราะต้องมีการเตรียมสถานที่และมีการซ้อมรัฐพิธีต่างๆด้วย แผนการเที่ยวจึงต้องปรับไปตามสภาพ