รับสมัคร

รับสมัครด่วน !!!

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติงานเต็มเวลา จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานพื้นที่”

สมัครวันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2556

 

ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานเต็มเวลา จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง “ผู้ประสานงานพื้นที่” เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลดังต่อไปนี้
ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาปริญญาตรี
– มีถิ่นพำนัก/ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอที่ทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง/พูด)
– มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาชุมชน/สังคม/หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี
– มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
– มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
– มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน
– ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
– ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน
– ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานพัฒนาทั้งที่เป็นประสบการณ์ภายในและจากต่างประเทศ
– ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

รับสมัคร
ตั้งแต่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2556

เริ่มปฏิบัติงาน
1 มีนาคม 2556

ส่งใบสมัครที่
สำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350473
หรือติดต่อคุณอัญชลี หมัดเลียด 087-9689706

หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัคร (3 หน้า) ได้ที่

www.ldinet.org/2008/images/stories/Application_Page_1(1).jpg

www.ldinet.org/2008/images/stories/Application_Page_2(2).jpg

www.ldinet.org/2008/images/stories/Application_Page_3.jpg

Be the first to comment on "รับสมัคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.