ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

 
ตามที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่ (Facilitators)นั้น ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการในตำแหน่งดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ คือ อ่านต่อ
 

Be the first to comment on "ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.