ด่วน! รับสมัครงาน 2 อัตรา

“มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา”

รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 2 ตำแหน่ง

ประจำโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเปิดโอกาสต้อนรับผู้มีความสามารถ และประสงค์จะร่วมงานกับเรา คุณจะพบกับประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย

สนใจอย่ารอช้า คลิ๊ก

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา ทำงานเต็มเวลาให้กับสำนักงานโครงการที่ปัตตานี โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 14 เดือน (พฤศจิกายน 2554 – ธันวาคม 2555) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 8 อำเภอดังต่อไปนี้ ได้แก่ อำเภอเบตง อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอปะนาเระ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติ

· – จบการศึกษาปริญญาโท หรือ จบปริญญาตรีและประสบการณ์การทำงานพัฒนาอย่างน้อย 3 ปี

· – มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ดี

· – มีความสามารถในการออกแบบการเก็บข้อมูลและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

· – สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวก

· – สามารถพูดภาษามลายูท้องถิ่นได้

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน

ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

ได้รับค่าตอบแทนในช่วงทดลองงาน 2 เดือนแรก 13,000 บาท หากผ่านการทดลองงานจะได้รับเงินเดือนเพิ่มเป็น15,000 บาท

ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

 

1 พฤศจิกายน 2554

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และ

งานเขียน หัวข้อ งานพัฒนากับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4


ส่งใบสมัครที่

คุณนุชนาฎ จันทวิเศษ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ถ.หน้าสงเคราะห์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350473 E-mail: nuchanadj@hotmail.com

 

 

หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัคร www.ldinet.org/2008/images/stories/file/Application.pdf หรือ รับใบสมัครได้ที่สำนักงานปัตตานี

เริ่มปฏิบัติงาน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

Be the first to comment on "ด่วน! รับสมัครงาน 2 อัตรา"

Leave a comment

Your email address will not be published.