รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในหน้าที่ประสานงาน จัดการสำนักงาน งานธุรการ-การเงิน-บัญชี ปฏิบัติงานประจำสำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชน-ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานโครงการตั้งที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 ปี 5 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษาปริญญาตรีหรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีถิ่นพำนัก / ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้
– สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง / พูด)
– มีประสบการณ์ทำงานบริหารจัดการ งานธุรการ การเงิน-บัญชี การประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
– มีพื้นฐานการเรียนทางด้านบัญชี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม office ได้ดี
– มีความพร้อมที่จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่
– มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
 
 
 
สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 8,000 บาท/เดือน
ได้รับการประกันอุบัติเหตุ
 
 
รับสมัคร       ตั้งแต่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2552
 
 
เริ่มปฏิบัติงาน         มกราคม 2552
 
 
รับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ 
คุณสุภาพร สาแม 
สำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้
                    245/5-6 หมู่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
                    โทรศัพท์ 085-2362571 / 073-350473 
 
ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิก

 

Be the first to comment on "รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา"

Leave a comment

Your email address will not be published.