ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

 
 
ตามที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่ (Facilitators)จำนวน 9 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา นั้น ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการในตำแหน่งดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ คือ

 

ตำแหน่งผู้ประสานงานพื้นที่  (Facilitators)
        1. นายดนยา สะแลแม
        2. นายมาตูรีดี มะสาแม
        3. นางสาวอรัญญา พุ่มประดิษฐ์
        4. นายยูซุฟ ดอเลาะ
        5. นางสาวแวรอฮานา แปเฮาะอีเล
        6. นางสาวรูฮานา สุดามิง
        7. นายอัสรีย์ ยา
        8. นายฮาเรส มูซอ
9. นายปัดรูเลาะ อาแว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน         
        1. นางสาวสุภาพร  สาแม
        ซึ่งทางสถาบันฯ จะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำหรับการเตรียมตัวในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 นี้เป็นต้นไป
        ในการนี้ทางสถาบันฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครและมาเข้ารับการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสถาบันฯ จะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

Be the first to comment on "ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก"

Leave a comment

Your email address will not be published.